Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Zeevaart

Voor bepaalde categorieën zeevarende werknemers bestaat een afdrachtvermindering. Onder zeevarende wordt verstaan: degene die als kapitein, scheepsofficier of scheepsgezel werkzaam is op een zeeschip dat in Nederland is geregistreerd én de Nederlandse vlag voert. Voorts moet het gaan om een schip dat in het kader van een onderneming grotendeels op zee wordt geëxploiteerd voor:

    Het vervoer in het internationale verkeer over zee; Het vervoer over zee ten behoeve van de exploratie of exploitatie van natuurlijke rijkdommen op zee; Het verrichten van sleep- en hulpverleningswerkzaamheden op zee aan schepen (een schip uitsluitend geschikt voor sleepdiensten óf hulpdiensten kwalificeert niet), of Het verrichten van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren