Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Vrijwillig betaalde premies werknemer

Soms betaalt de werknemer aan het pensioenfonds buiten (de inhoudingssfeer van) de werkgever om, extra premies. Voor een aantal situaties heeft de Belastingdienst goedgekeurd dat de werknemer deze premies in aftrek mag brengen via de aangifte voor de inkomstenbelasting. De premies zijn dan in de aangifte voor de inkomstenbelasting aftrekbaar als negatief loon (een negatief bedrag invullen bij de regel ‘loon uit dienstbetrekking’). De goedgekeurde situaties betreffen die situaties, waarin de betreffende premies aftrekbaar zouden zijn geweest van het loon (werkgever had hierover dan geen loonheffingen hoeven in te houden) als de premies door inhouding op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren