Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Zelfstandige ondernemers

Een zelfstandige ondernemer is in principe niet in dienstbetrekking. Dit betekent, dat de werkgever c.q. opdrachtgever niet inhoudingsplichtig is voor het aan hem uitbetaalde loon.

Beoordelingscriteria zelfstandigheid

De vraag of iemand werknemer of zelfstandige is, is afhankelijk van dezelfde criteria als bij de freelancer, maar er kan ook worden aangesloten bij de vragenlijst die ooit door het Ctsv (College van toezicht sociale verzekeringen) is opgesteld. Deze lijst is weliswaar opgesteld voor het beoordelen van de premieplicht voor de werknemersverzekeringen van een werkgever, maar hij zal in veel gevallen ook geschikt zijn voor het beoordelen of de werkgever te

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren