Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De 'thuiswerkers' die merendeels op het bedrijfsterrein werkzaam waren, zijn in echte dienstbetrekking. Zij zijn dan zonder meer verzekeringsplichtig, zodat de werkgever premies voor de werknemersverzekeringen verschuldigd is over het uitbetaalde loon.

Fictieve thuiswerkers in echte dienstbetrekking

Feiten

Bedrijf X houdt zich bezig met de opslag van goederen en de bewerking daarvan, zoals verpakken, sealen en stickeren. Deze werkzaamheden worden gedeeltelijk uitbesteed aan thuiswerkers. Enkelen van hen verrichten het werk in de bedrijfspanden van X. De loonbetalingen aan hen worden in de administratie verantwoord onder de post "thuiswerk" en hierover worden geen premies voor de sociale werknemersverzekeringswetten afgedragen. De looninspecteur

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren