Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
De hoofdregel in artikel 4 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV) bepaalt dat al hetgeen uit tegenwoordige dienstbetrekking wordt genoten, loon vormt voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Loon uit vroegere dienstbetrekking blijft buiten beschouwing. In artikel 6 CSV wordt een groot aantal loonbestanddelen uitgezonderd van de premieheffing; dit geldt op grond van onderdeel ƒ onder meer voor "aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval". Het vrijstellen van aanspraken en het belasten van uitkeringen wordt de omkeerregel genoemd. In een uitspraak van 29 juli 2002 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat uitkeringen uit een collectieve ongevallenverzekering loon vormen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren