Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
X heeft een fietsplan waarbij werknemers in ruil voor vakantiedagen ter waarde van ƒ 1.000,- een fiets krijgen. Aanvullend leent X de deelnemer een bedrag van ƒ 500,- om onderhoudskosten en kosten die samenhangen met het vervoer per fiets (zoals regenkleding) te bekostigen. De Belastingdienst wil ƒ 1.000,- brutoloon per werknemer naheffen. Het gerechtshof te 's-Gravenhage oordeelt op 6 december 2006 dat het fietsenplan onderdeel is van het cafetariasysteem, omdat de werknemer een fiets in eigendom krijgt in ruil voor vrije dagen. Wel heeft de werkgever nagelaten per deelnemer een forfaitair bedrag van ƒ 150,- bij het loon te tellen en de (renteloze) lening

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren