Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een onderneming heeft over de jaren 1992 tot en met 1995 geen socialeverzekeringspremies betaald. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heeft de bestuurder van deze onderneming hiervoor aansprakelijk gesteld. In een uitspraak van 2 oktober 2003 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat een mededeling van betalingsonmacht gezien de ingrijpende rechtsgevolgen niet zomaar kan worden aangenomen. De Centrale Raad van Beroep heeft dan ook geoordeeld dat een mededeling van de Belastingdienst aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, waar de bestuurder niet op de hoogte van was, niet als een zodanige mededeling kan worden aangemerkt.

Betalingsonmacht bestuurder niet gemeld

Feiten

De bestuurder van een onderneming

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren