Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

A is in januari 2000 in dienst getreden bij X BV. Op 3 januari 2000 kende X hem optierechten toe, maar vanwege het beëindigen van het dienstverband in december 2000 zijn alle toegekende optierechten vervallen. De Hoge Raad oordeelt op 3 november 2006 dat het verliezen van een dienstbetrekking en daardoor van eerder toegekende optierechten leidt tot het in aanmerking nemen van negatief loon bij X ter grootte van de waarde in het economisch verkeer van de optierechten op dat moment.

Het vervallen van optierechten is negatief loon

Feiten

A is op 1 januari 2000 in dienst getreden bij BV

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren