Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Voor de indeling van uitzendbedrijven bij een sector is een apart besluit getroffen. Daarbij is belangrijk of de werknemers die worden uitgezonden al dan niet werken op basis van een uitzendovereenkomst met een zogenaamd uitzendbeding. Volgens zo'n beding (artikel 7:691 lid 2, BW) kan in de uitzendovereenkomst schriftelijk worden afgesproken dat die overeenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de werknemer op verzoek van de inlener ten einde komt. Als zo'n beding in de uitzendovereenkomst is opgenomen, kan de werknemer die overeenkomst onverwijld opzeggen. In een uitspraak van 18 december 2003 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat arbeidsovereenkomsten

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren