Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

A is een aantal jaren gedeeltelijk arbeidsongeschikt en ontvangt daarvoor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de uitvoeringsinstelling. Daarnaast werkt hij nog parttime bij de werkgever. Op een gegeven moment bereikt A zijn 25-jarig ambtsjubileum. Hij ontvangt hiervoor een jubileumuitkering van één maandloon. Op 1 oktober 2002 beslist het Hof in Arnhem dat zijn belastingvrije jubileumuitkering alleen kan worden gebaseerd op het reguliere loon bij de werkgever. De uitkering telt daarbij niet mee.

Alleen door werkgever uitbetaalde loon is bepalend voor diensttijdvrijstelling

Feiten

A was in de periode van 1 augustus 1973 tot 1 mei 1994 volledig in dienst bij zijn werkgever. Daarna

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren