Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Eén heffingsgrondslag per 2013

Sinds 2013 is er door de inwerkingtreding van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) één loonbegrip voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, maar ook voor het uitkeringsloon. In een beknopte samenvatting volgt hierna via welke maatregelen het eenduidige loonbegrip per 2013 is bereikt:

    De verplichte inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van de werknemer is vervallen, en daarmee ook de vergoedingsplicht van de werkgever. Daarvoor in de plaats is er een Zvw-werkgeversheffing. Deze wordt van de werkgever geheven, en wel tot hetzelfde maximumloon dat geldt voor de werknemersverzekeringen. De optrekking van het premiemaximum voor de Zvw

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren