Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Loon uit vroegere dienstbetrekking

Loon uit vroegere dienstbetrekking moet worden onderscheiden van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Loon uit vroegere dienstbetrekking is niet zozeer een onmiddellijke tegenprestatie voor verrichte arbeid, maar is een gevolg van in het verleden verrichte arbeid. Bovendien vallen ook enkele uitkeringen onder deze noemer die niets met een vroegere dienstbetrekking te maken hebben, zoals de bijstandsuitkering. De voornaamste ‘lonen uit vroegere dienstbetrekking’ zijn:

    pensioenuitkeringen zoals ouderdomspensioen, weduwen- of weduwnaarspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en invaliditeitspensioen; uitkeringen op grond van bijvoorbeeld de ANW, IOAW, IOAZ, WIA/WAO, WW, en de Toeslagenwet; wachtgeld voor ambtenaren en uitkeringen wegens functioneel leeftijdsontslag; periodieke uitkeringen op grond van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren