Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een voetballer krijgt bij indiensttreding het recht op een uitkering die volgens het contract met zekerheid wordt uitbetaald in 2004. Deze aanspraak moet op het moment van toekennen tot het te belasten loon worden gerekend. De voetbalclub had op dat moment dan ook de loonheffing erover moeten inhouden. Aldus het oordeel van het gerechtshof Amsterdam op 8 november 2006.

Loon voor voetballer die recht heeft op beloning na 5,5 jaar

Feiten

Een profvoetballer, A, is op 31 december 1998 bij club B in dienst getreden. Het spelerscontract heeft een duur van vijfeneenhalf jaar, van 31 december 1998 tot 1 juli

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren