Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een logopediste werkt voor een verzorgingstehuis en wordt in het kader van de werknemersverzekering aangemerkt als verplicht verzekerd, omdat het UWV het bestaan van een arbeidsovereenkomst aanneemt. Na afwijzing van bezwaar en beroep gaat het verzorgingstehuis tegen deze vaststelling in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Op 7 oktober 2004 bepaalt de Raad dat er voldoende omstandigheden aan te voeren zijn waarom er sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Inhuren zelfstandige logopediste leidt tot privaatrechtelijke dienstbetrekking

Feiten

De werkgever is een stichting die een aantal verzorgingshuizen exploiteert. De werkgever heeft het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren