Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een fabrikant van kantoormeubilair en opbergsystemen maakt gedurende vele jaren gebruik van de mogelijkheid om personeelsleden (onbelaste) feestdagenuitkeringen te geven. Ook in 1994 en 1995 ontvangen de personeelsleden een uitkering van ƒ 100,- per persoon ter gelegenheid van Nieuwjaarsdag, Pasen en het Sint-Nicolaasfeest. De belastinginspecteur stelt dat de uitkeringen afdwingbaar zijn en niet zijn vrijgesteld voor de loonbelasting. Het Hof Leeuwarden is blijkens de uitspraak van 2 mei 1997 van mening dat het niet aannemelijk is dat aan de uitkeringen een ander karakter is gegeven dan dat van geschenk. De uitkeringen behoren niet tot het loon.

Geschenkenregeling: uitkering behoort niet tot

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren