Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Naheffingsaanslag

Tijdens een controle van de Belastingdienst, wordt nagegaan of het geld (hier: de loonheffing) waarop hij recht heeft, daadwerkelijk in de schatkist is gevloeid. Als blijkt dat dit niet het geval is, kan de Belastingdienst dit corrigeren. Dit gebeurt door het opleggen van een naheffingsaanslag; al dan niet verhoogd met een boete en heffingsrente. Naar aanleiding van een controle kan een naheffingsaanslag bijvoorbeeld worden opgelegd als:

    het loon te laag is berekend; er bij een of meer werknemers de verkeerde loonheffingskorting is toegepast; de tarieftabellen onjuist zijn toegepast; er een te hoge onkostenvergoeding is betaald; er tot een te hoog bedrag afdrachtvermindering is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren