Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een looninspecteur van het UWV heeft de omvang van het door werkgever X uitbetaalde zwarte loon op een deugdelijke wijze vastgesteld. Er is volgens de Centrale Raad van Beroep in een uitspraak van 10 augustus 2006 dan ook geen reden de hierop gebaseerde correctienota te verminderen.

Omvang zwart loon redelijk vastgesteld

Feiten

Bij een boekencontrole blijkt dat werkgever X zwarte lonen uitbetaalt en een ondeugdelijke administratie voert. Zo vertonen de werkurenlijsten nogal eens gebreken en waren de branches van tewerkstelling niet altijd even duidelijk. Het UWV schat het zwarte loon op ƒ 225.000,- en legt voor dit bedrag een correctienota op.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren