Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werkgever die werknemers in dienst heeft die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen is premies verschuldigd over het aan deze werknemers betaalde loon. Om te weten of een werknemer verzekerd is, moet worden gekeken naar de arbeidsverhouding. Met betrekking tot de arbeidsverhouding ten aanzien van gelegenheidsarbeiders heeft de CRvB zich al eerder uitgesproken en acht daarbij van belang dat het werk van de gelegenheidsarbeiders een vast en wezenlijk onderdeel uitmaakt van de reguliere bedrijfsvoering. In een uitspraak van 11 oktober 2001 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst waardoor de werkgever premies is verschuldigd

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren