Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Premieheffing volksverzekeringen en werknemersverzekeringen

Iedereen die in Nederland woont (ingezetene is), is ongeacht zijn nationaliteit verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Tevens is degene die niet in Nederland woont, maar wel in Nederland een dienstbetrekking uitoefent, ook hier verzekerd. Hoe zit het dan met degene die in Nederland woont en in het buitenland een dienstbetrekking uitoefent? Is deze werknemer dan dubbel verzekerd en betaalt hij dan dubbel premies?

Voor de premieheffing voor de werknemersverzekeringen is verzekerd een ‘werknemer’. Wie zijn dienstbetrekking buiten Nederland uitoefent, word niet als werknemer beschouwd tenzij hij in Nederland woont en zijn werkgever in Nederland gevestigd is.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren