Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Dienstbetrekking beëindigd

Ook indien de dienstbetrekking is beëindigd, kan de ex-werknemer nog inkomsten verkrijgen die voortvloeien uit zijn voormalige dienstbetrekking. Er wordt dan gesproken van loon uit vroegere dienstbetrekking. Loon uit vroegere dienstbetrekking is niet een directe tegenprestatie voor arbeid, maar wordt betaald op grond van in het verleden hebben verricht van arbeid. Dit in tegenstelling tot loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking is wel een directe tegenprestatie voor in een bepaald tijdvak verrichte arbeid. Degene die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking verstrekt, is hierover inhoudingsplichtig, maar ook degene die loon uit vroegere dienstbetrekking verstrekt, is hierover inhoudingsplichtig.

Over

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren