Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding

Met ingang van 1 januari 2001 kon de werknemer belastingvrij voor extra verlof sparen; het verlofsparen. Op 1 januari 2006 is deze regeling vervangen door de levensloopregeling. Per saldo gaat het erom, dat de werknemer een deel van zijn brutoloon kan reserveren (belastinguitstel). Als te zijner tijd de verlofdagen worden opgenomen en (gedeeltelijk) doorbetaald, wordt de doorbetaling van het loon belast. Vanaf 2012 staat de levensloopregeling echter alleen nog maar open voor hen die op 31 december 2011 een saldo van € 3.000 of

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren