Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Onbehoorlijk bestuur

De bestuurder is aansprakelijk wanneer hij onzorgvuldig of onverantwoordelijk heeft gehandeld; het zogenoemde ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’, én het niet-betalen hieraan te wijten is. Hierbij worden de laatste drie bestuursjaren in ogenschouw genomen. De invulling van het begrip ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ is overgelaten aan de rechter. Van onbehoorlijk bestuur is sprake als de bestuurder verwijtbaar heeft gehandeld, dus als er sprake is van opzet, grove schuld, roekeloosheid of onverantwoord handelen. De term kennelijk houdt een objectivering in: alleen door vergelijking met de manier waarop een ‘redelijk denkend bestuurder’ onder dezelfde omstandigheden zou

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren