Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
UWV heeft een tandartsenpraktijk met terugwerkende kracht aangeslagen voor premiebetaling socialewerknemersverzekeringen, omdat de zoon van de tandarts van 1995 tot en met 1999 éénmaal per week schoonmaakte, tegen betaling van ƒ 50 per keer. UWV vond dat de zoon de werkzaamheden verrichtte op basis van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Het bezwaar van de tandarts werd alleen gehonoreerd voor zover gericht tegen brutering van de navordering. In beroep werd het besluit door de rechtbank vernietigd. De tussen de tandarts en zijn zoon bestaande arbeidsrelatie werd niet als een arbeidsovereenkomst aangemerkt. In een uitspraak van 20 april 2004 gaf de Centrale Raad de tandarts

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren