Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Het fiscale loonbegrip en dat voor de sociale verzekeringen is ruimer dan het civiele. Vrijwel alle voordelen die de werknemer heeft uit zijn dienstbetrekking, worden tot het loon gerekend. Een uitzondering geldt als het gaat om een vergoeding voor gemaakte of te maken onkosten. Vergoedt de werkgever echter een hoger bedrag dan de werkelijke onkosten, dan wordt het deel van de vergoeding dat ligt boven de werkelijk gemaakte onkosten fiscaal als loon gezien. In een uitspraak van 10 juni 1999 geeft de Centrale Raad van Beroep aan dat de UVI geen te strenge eisen mag stellen aan de administratie die de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren