Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gevolgen van de status van inhoudingsplichtige c.q. premieplichtige

Degene die als inhoudingsplichtige kan worden aangemerkt, heeft niet alleen te maken met de inhoudings- en afdrachtplicht van de loonheffingen over het loon van zijn werknemers. Tevens is hij belast met een aantal administratieve verplichtingen in verband met de controle van de Belastingdienst op een juiste inhoudings- en afdrachtplicht. Hij moet namelijk periodiek aangifte doen van het loon, en vervolgens zelf

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren