Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
X is ambtenaar bij de belastingdienst. In zijn loon is vakantiegeld begrepen. Hij maakt bezwaar zijn aanslag inkomstenbelasting 1994. Hij stelt dat het vakantiegeld + de loondoorbetaling tijdens opgenomen vakantiedagen slechts voor 75% moet worden belast, overeenkomstig de waardering van vakantiebonnen. De Hoge Raad beslist op 16 juni 1999 dat het vakantiegeld voor 100% belast is, en niet slechts voor 75%. Vakantiebonnen zijn aanspraken en vakantiegeld niet. Er is dus geen sprake van gelijke gevallen. Het grote verschil in belastingheffing, 75% tegenover 100%, is gerechtvaardigd omdat de regeling al heel lang bestaat en slechts geldt voor relatief kleine groepen van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren