Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een bestuurder van een rechtspersoon is aansprakelijk voor niet of te weinig afgedragen premies sociale verzekeringen en belastingen. In de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV) is dit geregeld in artikel 16d. Als een bedrijf tijdig aan het UWV heeft gemeld dat er sprake is van betalingsonmacht, dan moet het UWV bewijzen dat dit te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. Slaagt het UWV hierin, dan is de bestuurder aansprakelijk voor de premies en de boetes. Als het bedrijf niet tijdig meldt, moet de bestuurder bewijzen dat het niet aan hem heeft gelegen dat er betalingsonmacht is ontstaan. Dat valt vaak niet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren