Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De door werknemers ondertekende autokostendeclaraties voor gezinsbezoek zijn in beginsel voldoende bewijs voor het uitkeren van een belastingvrije vergoeding voor deze reiskosten. De Belastingdienst kan niet slechts op basis van andere ervaringen omtrent de frequentie van gezinsbezoeken van werknemers die ver van huis werken, anders oordelen. Hiervoor moet hij objectief toetsbare feiten naar voren brengen. Tot dit oordeel kwam de rechtbank te Breda op 21 juni 2007.

Kilometerdeclaraties voldoende voor belastingvrije kilometervergoeding gezinsbezoek

Feiten

Een werkgever verstrekt aan haar buitenlandse werknemers belastingvrije reiskostenvergoedingen, de € 0,19 per kilometer, voor gezinsbezoek in het thuisland met de eigen auto. De werknemers leveren hiervoor

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren