Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 18-10-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Tabel bijzondere beloningen

De loonbelasting/premie volksverzekeringen over het normale afgesproken loon per loontijdvak, wordt uit de loontijdvaktabel afgelezen. Zo zal bij de loonbelasting/premie volksverzekeringen bij iemand met een jaarinkomen van € 70.000 dat maandelijks wordt uitbetaald, een bepaald bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen kunnen worden afgelezen met inachtneming van 1/12-deel van de loonheffingskorting. Tevens zal het bedrag van de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen een gemiddeld tarief zijn van het 36,65%-, het 38,10%- en het 51,75%-tarief. Iedere maand zal een deel van het maandloon naar het tarief van 36,65%, een deel naar het tarief van 38,10% én een deel naar het tarief

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren