Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Voorwaarden

Aan de toekenning van het LIV zijn de volgende voorwaarden verbonden:

    de werknemer wordt aangemerkt als werknemer in de zin van één of meerdere van de werknemersverzekeringen (WW, WIA, ZW e.d.). Immers, het LIV is een tegemoetkoming in de premies voor de werknemersverzekeringen en als een werknemer hier niet onder valt en de werkgever dus ook dergelijke premies niet hoeft af te dragen, is een extra financiële prikkel voor werkgevers in de vorm van een tegemoetkoming in deze loonkosten ook niet nodig. Een stagiair is minimaal verzekerd voor de ZW en de Wajong, dus mogelijk komt u voor hem/haar

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren