Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De door A ontvangen schadevergoeding na onvrijwillige beëindiging van een dienstbetrekking is toegekend wegens schending van eer en goede naam. De schadevergoeding is daarom belastingvrij.

Belastingvrije schadevergoeding bij ontslag

Feiten

A is docente, maar krijgt na enige tijd haar ontslag. Hierbij ontvangt zij een ontslagvergoeding van f 40.000. A is van mening dat deze belastingvrij is omdat het een vergoeding is wegens aantasting van eer en goede naam. De belastingdienst is het hier niet mee eens.

Oordeel Gerechtshof

Het verhaal is als volgt. A is ontslagen omdat de school haar onbekwaam vond. Maar uit een onderzoek dat hiernaar is verricht

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren