Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werkgever drijft een coffeeshop, waarin hij softdrugs, thee, frisdranken en snoep verkoopt. Bij de werkgever zijn enkele werknemers in dienst. Met deze werknemers heeft de werkgever een arbeidsovereenkomst. De werknemers zijn in dienst van de werkgever om tegen betaling van loon gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten. De arbeidsovereenkomst is echter nietig omdat het drijven van een coffeeshop in strijd is met de wet. Partijen stellen de vraag centraal of de civielrechtelijke nietigheid van de arbeidsovereenkomst met zich meebrengt dat de werkgever niet inhoudingspichtig voor de loonbelasting is. Op 6 december 2002 oordeelde de Hoge Raad over deze

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren