Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

In artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting staat dat de 30%-regeling alleen van toepassing is op het zogeheten 'loon uit de tegenwoordige dienstbetrekking'. Door dit expliciet in dit artikel op te nemen, heeft de besluitgever niet, zoals eerder het Gerechtshof in Den Haag oordeelde, zijn bevoegdheid overschreden. Artikel 9 is dus verbindend. Terecht dan ook dat de Belastingdienst de 30%-regeling niet wilde toepassen op een ontslagvergoeding (= loon uit vroegere dienstbetrekking), aldus de Hoge Raad op 25 januari 2008.

Geen 30%-regeling voor ontslagvergoeding

Feiten

A treedt op 1 november 1996 in dienst als managementdirector bij X BV. Tot en met

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren