Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Assurantiekantoor X treedt op als tussenpersoon bij het sluiten van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten en ontvangt hiervoor provisie. Als een werknemer van X op eigen naam of op naam van hun gezinsleden dergelijke producten afsluit, ontvangt deze werknemer de provisie (= retourprovisie). Over dit voordeel houdt X geen loonheffing in. Terecht legt de Belastingdienst hiervoor een naheffingsaanslag op. Volgens de rechtbank houdt de provisie verband met de dienstbetrekking bij X. Er kan geen beroep worden gedaan op de regeling voor producten uit eigen bedrijf, omdat de provisie onlosmakelijk verbonden is met het betreffende verzekeringsproduct of financiële product. En

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren