Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Sinds 1 januari 1999 is de uitzendovereenkomst opgenomen in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Uitzendkrachten ontlenen sindsdien hun sociaalverzekeringsplichtige situatie aan dit artikel. Daarvoor was de verzekeringsplicht voor uitzendkrachten geregeld in artikel 3 van het KB 655 van 24 december 1986, gebaseerd op artikel 5 van de Ziektewet (ZW) en de overige werknemers socialeverzekeringswetten. De interpretatie van artikel 690 voornoemd is de laatste tijd verschillende malen in uitspraken van de Centrale Raad van Beroep aan de orde geweest. In een uitspraak van 29 april 2004 (zie Jurisbrief SZ nr. 6 2004; ae04-01) heeft de Centrale Raad in een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren