Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werkgever kan een werknemer onbelast werkkleding verstrekken of daarvoor een onbelaste vergoeding geven. Om als werkkleding te kwalificeren moet de kleding aan één van de volgende twee voorwaarden voldoen: het geschiktheidsvereiste óf het logovereiste. Het geschiktheidsvereiste houdt in dat kleding uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens de vervulling van de dienstbetrekking te worden gedragen (zoals bij een uniform of overall). Het logovereiste houdt in dat de kleding is voorzien van één of meer duidelijk zichtbare aan de werkgever gebonden beeldmerken (logo's) met een oppervlakte van ten minste 70 cm2. Over het logovereiste besliste de Hoge Raad op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren