Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

Als er sprake is van een zogenoemde zuivere pensioenaanspraak, kan de werknemer met belastinguitstel pensioen over zijn loon opbouwen. De omkeerregel geldt namelijk voor een zuivere pensioenregeling: aanspraak (lees: premiebetaling) onbelast, en uitkeringen te zijner tijd belast. Onder een zuiver pensioen wordt verstaan een regeling die:

    ten doel heeft het treffen van een inkomensvoorziening bij ouderdom, bij overlijden en arbeidsongeschiktheid; een pensioen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren