Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Loon van een andere inhoudingsplichtige

Loon wordt doorgaans betaald door de werkgever, maar soms tevens door een andere inhoudingsplichtige. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de gedeeltelijk arbeidsongeschikte die recht heeft op een gedeeltelijke WIA/WAO-uitkering van het UWV, en voor het gedeelte dat hij nog arbeidsgeschikt is, gedeeltelijk recht heeft op loon van de werkgever. Bij de 65-plusser die recht heeft op AOW van de Sociale Verzekeringsbank en tevens op pensioen van het pensioenfonds, is dit eveneens het geval. In de wet is bepaald dat aan één van de loonverstrekkers de gehele inhoudingsplicht wordt opgelegd, dus tevens inhoudingsplicht (en uiteraard

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren