Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

A heeft een auto van de zaak. Aan het einde van de looptijd van het contract wordt hem het positieve exploitatieresultaat uitbetaald. Het Hof in Amsterdam oordeelt dat deze uitbetaling niet tot het loon behoort en dat de werkgever hierover dan geen loonheffing had hoeven in te houden.

Meerprijs voor auto is niet aftrekbaar als negatief loon

Feiten

A heeft een auto van de zaak. Zijn werkgever heeft met de leasemaatschappij een overeenkomst met een verrekenclausule afgesloten. De clausule houdt in dat bij de inlevering van de lease-auto het totaal van de werkelijk gemaakte kosten wordt vergeleken met het totaal

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren