Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Loon voor de premies sociale verzekeringswetten is alles wat uit dienstbetrekking wordt genoten. Dat staat nu zo in de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV). De CSV vervalt per 1 januari 2006 en wordt vervangen door de Wfsv, de Wet financiering sociale verzekeringswetten. Het loonbegrip in deze wet sluit dan aan op het loonbegrip in de Wet op de Loonbelasting. Voor de sociale verzekeringswetten gaat het alleen om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en niet, zoals bij de belastingen, om loon uit vroegere dienstbetrekking. Met de Wet Walvis zijn de loonbegrippen nagenoeg gelijk getrokken, maar dit onderscheid is nog gebleven. Terug nu naar

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren