Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Fouten in de aangifte

De werkgever moet onjuistheden in de ingediende aangifte corrigeren. Betreft het een fout in de aangifte waarvoor de aangiftetermijn nog niet voorbij is, dan moet de werkgever de loonaangifte opnieuw indienen. Betreft het een fout over een aangiftetijdvak waarvan de aangiftetermijn wel voorbij is, dan gebruikt hij voor het herstel van de fout een zogenoemd correctiebericht. Een correctiebericht moet zowel worden ingediend als de werkgever zelf de onjuistheid ontdekt als in het geval de Belastingdienst de werkgever hierop attent heeft gemaakt. Dit correctiebericht moet binnen acht weken na constatering worden ‘ingeleverd’. Een correctieplicht geldt tot vijf

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren