Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

(Werknemers)verzekeringen

De Nederlandse sociale verzekeringen zijn te splitsen in:

  1. de volksverzekeringen (AOW, AKW en WLZ)

  2. de werknemersverzekeringen (WW, WIA/WAO, ZW)

  3. de basisverzekering die iedere burger op grond van ingevoerde Zorgverzekeringswet verplicht moet afsluiten.

Premies voor de volksverzekeringen

Iedereen die fiscaal belast inkomen heeft (lees: inkomen in box I), betaalt aan de Belastingdienst premies voor de volksverzekeringen (onder 1 genoemd). In de loonbelasting/premie volksverzekeringen die aan de Belastingdienst wordt afgedragen, is deze premiecomponent opgenomen. Mocht de DGA nog overig inkomen hebben naast het (gebruikelijke) loon (huurwaardeforfait eigen woning, alimentatie e.d.), dan betaalt hij hierover eveneens premies voor de volksverzekeringen (tezamen met de inkomstenbelasting

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren