Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
De vraag of het UWV premies kan heffen over een bepaalde uitkering aan een werknemer is afhankelijk van de vraag of deze uitkering als loon moet worden aangemerkt. In de Coördinatiewet sociale verzekeringen (CSV) is de bepaling opgenomen dat al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten als loon wordt aangemerkt (artikel 4 van de CSV). Hiertoe behoren alle voordelen die de werknemer aan zijn dienstbetrekking ontleent. Ook aanspraken uit een dienstbetrekking om na verloop van tijd of onder een voorwaarde één of meer uitkeringen te mogen ontvangen, behoren tot het loon, voorzover deze uitkeringen niet worden gedekt door stortingen van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren