Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gevolgen onzuivere pensioenregeling

Voor 1999 gold dat een fiscaal onzuiver element in de pensioenregeling leidde tot onzuiverheid van de regeling als geheel. Het gevolg was dat de hele pensioenaanspraak in de loonheffingen werd betrokken. In de praktijk betekent dit, dat alle premies, zowel de werkgevers- als de werknemersbijdragen, die in het verleden zijn betaald of gereserveerd, én de rentebijschrijvingen in één keer tot het belastbare loon werden gerekend. Hierover moest loonheffing worden afgedragen.

Momenteel kan dat anders zijn. De regeling kan fiscaal worden gesplitst in een zuiver deel en een onzuiver deel. Voor het zuivere deel gelden de fiscale faciliteiten

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren