Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Kantineverstrekkingen

Bij de bepaling of per werknemer voor meer dan € 227 is verstrekt, krijgen de kantineverstrekkingen een bijzondere behandeling.

Ten eerste moet de kostprijs van deze verstrekkingen per werknemer op een voorgeschreven wijze worden berekend; er wordt niet zonder meer aangesloten bij de inkoopprijs van deze verstrekkingen (zie ook hierna).

Ten tweede worden de kantinevoorzieningen buiten de berekening voor de € 227-grens gehouden, zodra het totaal van alle verstrekkingen aan het personeel de € 227-grens overschrijdt. In dat geval bestaat in ieder geval geen recht op aftrek van de voorbelasting op de kantineverstrekkingen. Vervolgens moet opnieuw worden berekend of de € 227-grens wordt

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren