Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Vooral in de (para)medische wereld is nogal eens sprake van maatschapcontracten. Punt van discussie is dan steeds weer of de ene maat al dan niet als zelfstandig beroepsbeoefenaar kan worden beschouwd. In een uitspraak van 20 maart 2003 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat een tandarts, die in het kader van onder meer waarneming, een maatschapsovereenkomst met een gevestigd tandarts aangaat, niet als zelfstandig beroepsbeoefenaar kan worden aangemerkt. Daarbij speelt de inhoud van de maatschapsovereenkomst een belangrijke rol.

Geen zelfstandigheid bij maatschapscontract

Feiten

Tandarts X, praktijkhoudend tandarts, sluit op 15 februari 1997 een maatschapscontract met mevrouw D, waarin wordt

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren