Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De regeling die grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling aanmerkt als een vaste inrichting (een fictieve vaste inrichting) geldt niet alleen voor de echte uitzendbureaus en in misbruiksituaties, maar ook voor grensoverschrijdende personeelsuitwisseling tussen concernvennootschappen. Tot dit oordeel kwam de Hoge Raad in een arrest van 29 juni 2007.

Portugese vennootschap inhoudingsplichtig voor in Nederland gedetacheerd personeel

Feiten

X is een Portugese vennootschap die tot een concern behoort waar ook drie Nederlandse vennootschappen deel van uitmaken. Alle tot dit concern behorende maatschappijen zijn actief op het gebied van de machinebouw, metaalbewerking en/of metaalconstructie. Tijdelijk stelt X personeel tewerk bij deze drie zustervennootschappen. X ontvangt

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren