Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Aan werkgever X wordt een naheffingsaanslag loonheffing opgelegd. De reden hiervoor is dat X naar het normale tabeltarief de loonheffing heeft ingehouden. Van enkele werknemers is echter slechts in de loonadministratie een kopie van hun Turkse c.q. Indiase paspoort opgenomen zonder dat hieruit blijkt dat toestemming voor het verblijf in Nederland is gegeven. Op 22 december 1999 oordeelt de Hoge Raad dat een dergelijk buitenlands paspoort zonder deze aantekening niet als een geldig legitimatiebewijs kan worden aangemerkt. Deze werknemers hebben zich dus niet op de voorgeschreven wijze gelegitimeerd en daarom moeten zij als anoniemen worden aangemerkt. Het gevolg hiervan is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren