Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Welke loonbestanddelen

De situaties waarin de werkgever de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor zijn rekening moet nemen, (en dus eindheffing plaatsvindt), zijn beperkt tot de gevallen die worden behandeld in de volgende subparagrafen.

Naheffingsaanslagen

In het geval dat een naheffingsaanslag moet worden opgelegd (bijvoorbeeld naar aanleiding van een ingestelde controle), kan de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het belastbare loon worden geheven volgens de eindheffingsregeling. De nageheven loonheffing komt dan voor rekening van de werkgever. De werkgever kan verzoeken om de eindheffing niet toe te passen, mits hij de Belastingdienst de benodigde gegevens verstrekt om de loonbelasting/premie volksverzekeringen te kunnen individualiseren. In dat geval

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren