Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een concern heeft een personeelsvereniging met 1200 werknemersleden in actieve dienst en ongeveer 160 gepensioneerde leden. De leden betalen f 3 per maand jaar aan contributie (= f 36 per jaar), waarmee allerlei leuke dingen gedaan worden. Ieder jaar geeft de werkgever f 300 cash aan de werknemers in het kader van een feestdagenregeling. Van de personeelsvereniging krijgen de aangesloten werknemers een kerstpakket ter waarde van circa f 100. Het UWV stelt dat de waarde van het kerstpakket als premieloon meetelt, omdat (onder andere) de werkgeversbijdrage aan de personeelsvereniging meer dan 50% van de totale pot is. De vraag in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren